SLOVNÍK POJMŮ

Při výuce občas narazíme na pojmy, které někteří neznají. Proto na této stránce najdete pojmy, které by jste měli znát. 

Na trailu 

Trail

Je přírodní nebo uměle vybudovaná stezka.

Pumptrack

Je okruh skládající se z klopených zatáček a vln. Může být z hlíny nebo asfaltu. Slouží k tréninku jízdy po hladkých trailech.


Klopená zatáčka

Je zatáčka nakloněná na směr zatáčení. Do takové zatáčky se můžu opřít a snáze ji projet.

Odkopená zatáčka

Je zatáčka odkloněná na směr zatáčení. Tyto zatáčky se vyskytují na přírodních trailech. Průjezd touto zatáčkou je technicky náročnější.

Terénní vlna

Terénní vlny se na trailech budují uměle nebo se využívá terénu. Slouží pro zpestření jízdy, zrychlování nebo pro odtok vody z trailu.

Drop

Je terénní schod různé velikosti. Dropy bývají z kamene nebo uměle vybudované ze dřeva.

Skok

Může se skládat z dvou vln (dvoják) nebo z jednoho prvku obsahující odraz i dopad (lavice).


Dovednosti s kolem

Drop

Potřebuji udělit kolu energii aby přední kolo nepadalo hned za hranou dolů, ale ještě chvíli pokračovalo v přímém směru. Cílem je dopadnout za hranu dropu oběma kolama současně.

Skok

Od odrazu se potřebuji odrazit a při překonávání odrazové hrany se co nejvíce narovnat. Cílem je dopadnou oběma kolama současně do dopadu za dopadovou hranu a tím získat rychlost. 

Manuál

Jízda po zadním kole bez šlapání. Ideální využití je na vlnách, které jsou blízko u sebe. Přední kolo pokládám až za další vlnu, přičemž zadní kolo kopíruje vlny a tím získávám rychlost.

Bunn-hop

Slouží k přeskočením překážky bez odrazu a dopadu. Tato dovednost je technicky náročná, protože obsahuje spoustu pohybů, které je potřeba zkoordinovat.


Komponenty na kole