KLOPENÁ ZATÁČKA

Je zatáčka nakloněná na směr zatáčení. Do takové zatáčky se můžu opřít a snáze ji projet.