SKOK

Může se skládat z dvou vln (dvoják) nebo z jednoho prvku obsahující odraz i dopad (lavice).