OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení
1.1. Smluvní strany: Smluvními stranami se rozumí objednatel služby a dodavatel, dále jen Být Lepší. 
1.2. Účastník: Účastníkem se rozumí ten, kdo je přímým konzumentem služby. 
1.3. Služba: Službou nebo-li akcí se rozumí nabízená služba na webových stránkách www.byt-lepsi.cz. 

2. Cena
2.1. Cena zahrnuje vždy jen vybranou službu. Nezahrnuje položky neuvedené, zejména pak pojištění, dopravu, jídlo a ubytování, není-li uvedeno jinak. Cena je uhrazena bankovním převodem na účet 1705501010/3030. 

3. Podmínky rezervace a platba
3.1. Rezervaci služby objednatel provádí prostřednictvím rezervačního formuláře nebo emailu. 
3.2. Rezervace, provedená objednatelem, je závaznou nabídkou k uzavření smlouvy na dodávku služeb, dále jen smlouva. 
3.3. Smlouva je uzavřena potvrzením o přijetí rezervace ze strany Být Lepší. 
3.4. Objednatel je povinen uhradit cenu služby na účet 1705501010/3030 a to nejpozději do 7 dnů od uzavření smlouvy nebo do 1 dne před začátkem předmětné akce. 
3.5. V případě neuhrazení ceny řádně a včas, je Být Lepší oprávněn od smlouvy odstoupit. 

4. Storno podmínky
4.1. Pojmem storno objednávky se rozumí odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 
4.2. Storno je objednatel povinen oznámit Být Lepší emailem na emailovou adresu: info@bytlepsi.cz
4.3. Při stornování objednávky do sedmi dnů před uskutečněním služby vracíme 100 % částky. Později pak 50 % částky.
4.4. Být Lepší si vyhrazuje právo na zrušení akce. V takovém případě se vrací zaplacená cena v plném rozsahu objednateli.

5. Podmínky účasti na akci
5.1. Účastník se účastní akce na vlastní zodpovědnost a nebezpečí a Být Lepší neodpovídá za bezpečnost účastníka a případné škody na zdraví nebo majetku.
5.2. Účastník je povinen během jízdy na kole po celou dobu používat ochrannou cyklistickou helmu a doporučují se také chrániče kolen.
5.3. Mít kolo v bezvadném technickém stavu.

Obchodní podmínky jsou platné od 1. 5. 2019

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Zpracování osobních údajů
1.1. Být Lepší v souvislosti s registrací, korespondencí a uzavíráním smluv zpracovává osobní údaje objednatelů, účastníků nebo zájemců, jako jsou jméno, příjmení, telefonní číslo, email, bankovní spojení. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu uloženou zákonem, popř. po dobu nezbytně nutnou.

2. Pořizování fotografií a videozáznamů
2.1. Objednatel souhlasí s pořízením fotografií a videozáznamů během akce a s jejich následným použitím za účelem propagace na internetových stránkách a sociálních sítích.

Ochrana osobních údajů platné od 1. 5. 2019

Lukáš Březina, fyzická osoba, Heyrovského 8, 77900 Olomouc, IČO: 07084803
Zapsán v živnostenském rejstříku